Kategorie

Filtrowanie

Cena

Kalibracja alkomatów

Oferujemy profesjonalną kalibrację alkomatów. Polega ona konfiguracji oprogramowania urządzenia poprzez dopasowanie jego parametrów do wzorcowych wartości. Niezbędny etap optymalizacji stanowią testy za pomocą dostępnych w laboratorium symulatorów oddechu, które weryfikują wiarygodność podawanych wyników. Systematyczna adjustacja jest niezbędna, aby utrzymać alkomat w użyteczności.

Wykonujemy skalowanie większości sprzedawanych u nas urządzeń, w tym alkomatów profesjonalnych. Przebieg procesu serwisowego/badawczego odbywa się w naszym laboratorium. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać kalibracji w naszej siedzibie, przekażemy alkomat do odpowiedniego serwisu posiadającego uprawnienia do wykonania usługi. Nasze laboratorium pracuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Jak często należy kalibrować alkomat?

Częstotliwość przeprowadzania kalibracji zależy głównie od typu sensora zastosowanego w alkomacie oraz intensywności eksploatacji. Zasadniczo urządzenia wyposażone w czujnik półprzewodnikowy powinny być adjustowane częściej niż te z sensorem elektrochemicznym. Dla alkomatów o zastosowaniu profesjonalnym okres ten wynosi zatem przynajmniej 6 miesięcy, a dla modeli niższej klasy około rok.

Czasem kalibrację alkomatu należy wykonać bez względu na wymienione czynniki. Koniecznie zleć ją, gdy otrzymywany wynik odbiega od przewidywanych norm, a zatem jeśli:

  • wynik osoby po spożyciu alkoholu jest inny niż 0,00‰,

  • wynik osoby niespożywającej alkoholu jest inny niż 0,00‰,

  • wynik nie zmienia się mimo wykonania kilku pomiarów w większych odstępach czasowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz przywrócić swój alkomat do sprawności!

 

  • Widok: