Alkolab
ul. Budowlanych 31
80-216 Gdańsk

e-mail: sklep@alkolab.pl
tel.: +48 58 732 21 72

nr konta: 48 1140 2004 0000 3502 7405 7622
x szybki kontakt

Serwis i kalibracja alkomatów


Wykonujemy kalibrację większości sprzedawanych u nas urządzeń. Przebieg procesu serwisowego/badawczego odbywa się w naszym laboratorium.

Laboratorium pracuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.


Wszystkie przyrządy kontrolne wykorzystywane w naszym laboratorium posiadają  aktualne świadectwa kontroli metrologicznej i są odniesione do państwowych wzorców miar Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

 Obecnie w naszym Laboratorium wykonujemy ekspertyzy techniczne, wzorcujemy lub sprawdzamy następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

Analizatory wydechu

  • Ekspertyzy techniczne
  • Kalibracja, wzorcowanie z szacowaniem niepewności pomiaru
  • Adiustacja urządzeń
  • Sprawdzenia na zgodność z wymaganiami

Analizatory spalin samochodowych

  • Kalibracja, wzorcowanie z szacowaniem niepewności pomiaru
  • Adiustacja urządzeń
  • Sprawdzenia na zgodność z wymaganiami

 

Deklaracja Polityki Jakości

Deklarujemy, że w zakresie wzorcowań, sprawdzeń oraz ekspertyz wykonywanych w naszym Laboratorium:
- stosowane są właściwe metody pomiarowe, opisane w odpowiedniej dokumentacji,
- laboratorium jest wyposażone w przyrządy pomiarowe odpowiedniej klasy,
- kwalifikacje pracowników są właściwe do wykonywanych zadań.
Mając na celu zapewnienia dobrej praktyki metrologicznej na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb naszych Klientów.
Zapewniamy stosowanie w Laboratorium procedur gwarantujących rzetelne, bezstronne i niezależne wykonywanie ekspertyz, wzorcowań oraz sprawdzeń przyrządów pomiarowych.