Alkolab
ul. Budowlanych 31
80-216 Gdańsk

e-mail: sklep@alkolab.pl
tel.: +48 58 732 21 72

nr konta: 48 1140 2004 0000 3502 7405 7622
x szybki kontakt

Serwis i kalibracja alkomatów

 W dniach 08.07-19.07.2019 firma jest nieczynna z powodu urlopu.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Alkomaty są wykorzystywane do dokonywania pomiarów nie tylko na potrzeby prywatne, ale również jako materiał dowodowy, podstawa do zwolnienia z pracy czy ukarania mandatem. Aby wynik badania był wiarygodny, od czasu do czasu jest niezbędna kalibracja alkomatów i detektorów. Dla klientów z Trójmiasta, Chwaszczyna i innych miejscowości w regionie, którzy odwiedzą nasz serwis osobiście, możliwe jest wykonanie usługi na miejscu – prosimy tylko o wcześniejszy kontakt.

 

Wykonujemy kalibrację większości sprzedawanych u nas urządzeń, w tym alkomatów profesjonalnych. Przebieg procesu serwisowego/badawczego odbywa się w naszym laboratorium.
Laboratorium pracuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Wszystkie przyrządy kontrolne wykorzystywane w naszym laboratorium mają aktualne świadectwa kontroli metrologicznej i są odniesione do państwowych wzorców miar Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Kalibracja alkomatów nie jest jedyną usługą, jaką oferuje nasze laboratorium. Wykonujemy w nim ekspertyzy techniczne, wzorcujemy lub sprawdzamy następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

analizatory wydechu

  • ekspertyzy techniczne
  • kalibracja, wzorcowanie z szacowaniem niepewności pomiaru
  • adiustacja urządzeń
  • sprawdzenia na zgodność z wymaganiami

analizatory spalin samochodowych

  • kalibracja, wzorcowanie z szacowaniem niepewności pomiaru
  • adiustacja urządzeń
  • sprawdzenia na zgodność z wymaganiami

 

Deklaracja Polityki Jakości

Deklarujemy, że w zakresie wzorcowań, sprawdzeń oraz wykonywanych ekspertyz nasze laboratorium:
- stosuje właściwe metody pomiarowe, opisane w odpowiedniej dokumentacji,
- jest wyposażone w przyrządy pomiarowe odpowiedniej klasy,
- zatrudnia pracowników, których kwalifikacje są są właściwe do wykonywanych zadań.
Naszym celem jest zapewnienie dobrej praktyki metrologicznej na poziomie, który gwarantuje zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Zapewniamy stosowanie w laboratorium procedur, które umożliwiają rzetelne, bezstronne i niezależne wykonywanie ekspertyz, wzorcowań oraz sprawdzeń przyrządów pomiarowych.