Kiedy pracodawca może zbadać pracownika alkomatem?

Alkomat jest urządzeniem, które służy do określenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą promili. Pierwszym skojarzeniem większości z nas jest prawdopodobnie wykorzystywanie go przez policję do kontroli trzeźwości osób kierujących pojazdami. Ma od jednak więcej zastosowań. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego, warto mieć alkomat w domu.

 

badanie alkomatem

 

Może się przydać na przykład dzień po przyjęciu rodzinnym, podczas którego nie brakowało toastów. Jeśli kolejnego dnia potrzebujemy gdzieś pojechać, dobrze jest zweryfikować stan swojej trzeźwości, by uniknąć nieszczęścia oraz ewentualnej kary nałożonej przez policję. Jest jeszcze jeden nietypowy przypadek, czyli podejrzenie stanu nietrzeźwości u pracownika. Czy pracodawca może skontrolować jego trzeźwość?

Dlaczego pracodawca miałby zbadać pracownika alkomatem?

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie firmy spoczywa na pracodawcy. W praktyce oznacza to, że gdy na terenie zakładu pracy będzie miał miejsce wypadek, poniesie on za niego odpowiedzialność. Gdy pracodawca zauważy u osoby, która przyszła do pracy dziwne zachowanie, które wskazuje na stan nietrzeźwości, może zwrócić się do niego z prośbą o  badanie alkomatem. Jednak musi najpierw uzyskać zgodę pracownika albo wykonać je na jego żądanie, w innym wypadku naruszy jego dobra osobiste. Pracodawca na natomiast możliwość wezwania policji, której zatrudniony nie może odmówić wykonania badania. Wyjątkiem od tych reguł jest sytuacja, gdy w zakładzie pracy zdarzy się wypadek, którego uczestnikiem będzie pracownik. Wówczas nie ma on możliwości odmowy.

Konsekwencje bycia nietrzeźwym w pracy

Przyjście do pracy pod wpływem alkoholu jest złamaniem obowiązku zachowania trzeźwości. Najmniejszą z możliwych konsekwencji takiego zachowania jest upomnienie (pisemne lub ustne) oraz brak wypłaty wynagrodzenia za ten dzień. Pracodawca nie musi być jednak tak łaskawy wobec nietrzeźwego pracownika, szczególnie jeśli taka sytuacja zdarzyła się kolejny raz, lub stan nietrzeźwości może zagrażać innym osobom z uwagi na charakter stanowiska pracy. Wówczas zastosowane może być wypowiedzenie stosunku pracy z winy pracownika, czyli zwolnienie dyscyplinarne.